Quan vols reservar?
Demà
A quina hora?
21:30h
Quantes persones?
4 persones